Acryl - Pinsel

!

Pinsel - Acryl / Champion No1

Pinsel - Acryl / Champion No2

Pinsel - Acryl / Champion No3

Pinsel - Acryl / Velena No4

Pinsel - Acryl / Velena No6 - Spez.

Pinsel - Acryl / Velena No8

Pinsel - Acryl / Flower 2 (für 3D Design)

Pinsel - Acryl / Kolinsky No 6 (Spitz)

Pinsel - Acryl / Kolinsky No 10 (Spitz)

Pinsel - Acryl / Kolinsky No 4 (Zunge)